Bij Latfinga wordt jouw hulpvraag intuïtief en vanuit een holistische optiek benaderd. Wat betekent dit concreet? Binnen de holistische visie worden mens en dier als een eenheid van lichaam, geest en ziel gezien. Deze eenheid van lichaam, geest en ziel kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten, die elkaar continue beïnvloeden en zich in het lichaam manifesteren. In deze optiek wordt een klacht of ziekte dus gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Door te kijken naar het geheel van lichaam, geest en ziel streef ik ernaar om het lijden van mensen te verlichten. Vanwaar komt de kwaal, wat ligt aan de basis ervan, wat wil het vertellen, wat is er nodig...?

Ik doe dit door 'innerlijk te zien' of beter gezegd op intuïtieve wijze. Intuïtie - letterlijk vertaald uit het Latijn als 'innerlijk weten' - heeft in de loop der jaren almaar aan respect gewonnen. Neurologische studies hebben immers aangetoond dat vertrouwen op je intuïtie leidt tot het nemen van goede en gegronde beslissingen. En laat dit nu net ook de manier zijn waarop paarden reageren; intuïtief ofwel vanuit een buikgevoel.

Doorheen de sessies worden verschillende technieken en elementen verweven gaande van gesprekstechnieken, coaching met paarden, de natuur in al zijn facetten, meditaties, visualisaties en natuurlijke en energetische therapieën, die aansluiten bij jouw unieke persoon waardoor genezing op een dieper niveau kan plaatsvinden. Een bijkomend voordeel van deze therapieën is dat ze geen vervelende bijwerkingen hebben. Vandaar ook dat ze zo goed in deze tijd passen en zo bijzonder goed werken voor gevoelige mensen en kinderen. Let wel! Dit zijn stuk voor stuk actieve geneeswijzen, d.w.z. dat de betrokken persoon het proces zelf zal moeten ondersteunen wil dit succesvol zijn. Zonder betrokkenheid, geen resultaat! Mens sana in corpore sano. Het is in het herstellen van het natuurlijke evenwicht tussen lichaam en geest dat de kracht om te genezen en te helen ligt.

Hoewel deze manier van werken een grote impact kan hebben, wil ik evenwel benadrukken dat mijn aanpak zeker geen vervanging voor de reguliere geneeskunde is. Natuurlijke therapieën en coaching vormen slechts een globale aanvulling en ondersteuning op de klassieke geneeswijzen. Hebben jij of je kind een ernstig gezondheidsprobleem, consulteer dan zeker je huisarts!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​