Er wordt al wel eens naar me gerefeerd als zijnde Cheiron, the wounded healer. In de Griekse mythologie was hij de god van genezing. Ironisch genoeg werd Cheiron, de goedhartigste van alle centauren verwond door Hercules met een pijl, die hij Hercules zelf had leren maken. Cheiron kon, ondanks het feit dat hij de god van genezing was, zichzelf niet genezen tenzij hij zijn onsterfelijkheid opgaf.

Hoe verhoudt deze mythe zich nu tot mijn persoon? Cheiron vertegenwoordigt iets dat we allemaal meedragen in ons onderbewustzijn. Hij is datgene - onze diepste wonden en meest fatale zwaktes -  wat ons ten val zal brengen indien we het niet helen. Hij vertegenwoordigt onze diepste wonden, die wanneer we erin slagen ze te boven te komen, onze grootste kracht worden. ​Zo ook verliep mijn proces naar (h)erkenning van mezelf als hoog sensitief persoon.

Als middelste van een gezin van vijf kinderen groeide ik op als een teruggetrokken, verlegen meisje. Dieren vormden voor mij de ideale, niet bedreigende gesprekspartners. Immers zij (ver)oordelen niets of niemand. Ik heb dan ook altijd een zéér sterke connectie met hen en met de natuur ervaren.​​ In de loop van mijn tienerjaren begon deze hoogsensitiviteit me almaar vaker parten te spelen. 

​Rond mijn veertigste kwam de kentering toen onze dochter me introduceerde in de paardenwereld. Gedegouteerd door de omstandigheden waarin vele van deze krachtige, wijze dieren gedwongen worden te (over)leven besloot ik het over een totaal andere boeg te gooien. Ik zou starten bij de fundamenten waarop elke goede relatie gebaseerd is zijnde; wederzijds respect, begrip, vertrouwen en ruimte voor eigenheid. Ik verdiepte me in grondwerk, natuurlijk paardenhouden en alternatieve therapieën en... we groeiden samen, Dino, Misty, Fadista en ikzelf. 

Dankzij mijn extreme gevoeligheid ben ik vandaag in staat emoties, stemmingen, noden en behoeften van mensen feilloos aan te voelen. Met weegschaal als sterrenbeeld bezit ik de gave om dit zodanig goed aan te voelen dat het aan het helderziende grenst. Een andere eigenschap van dit luchtteken is dat ze goed kritisch kunnen nadenken en een stapje kunnen terugnemen om onpartijdig naar complexe kwesties te kijken. De kraai - aan mij verbonden als totemdier - versterkt en vult deze eigenschappen nog verder aan. Allemaal kwaliteiten, die me tijdens de coach-en natuurtherapiesessies handig van pas komen. Een unieke mix van ervaring, eigen-wijsheid, intuïtie, zelfstudie en academische vorming vervolledigt verder nog mijn werkwijze. 

<<mijn opleidingen>>  
<<terug>>